Basisschool Bergop

Oudervereniging

Geachte ouders / verzorgers,

Wij, de oudervereniging heten u en uw zoon/dochter, van harte welkom op BS Bergop. De oudervereniging, die bestaat uit een vaste groep van enthousiaste ouders, helpt de school gedurende het schooljaar met het organiseren en uitvoeren van diverse acƟviteiten. Daarnaast sponsoren wij indien gewenst een bedrag, dat ten goede komt aan de kinderen. U kunt hierbij denken aan;
-Een traktatie tijjdens de eerste schooldag;
- Boeken voor de Kinderboekenweek;
- De cadeaus met Sinterklaas, het strooigoed en het bezoek van Sint en zijn pieten;
- De versnaperingen en benodigdheden Ɵjdens de kerstviering;
- De versnaperingen Ɵjdens de Carnavalsviering;
- De versnaperingen Ɵjdens de Paasviering;
- De versnaperingen en benodigdheden voor de slotweek;
- De sponsoring van de zonnebloemen voor de schoolverlaters, kaartjes voor de communicantjes,
   de  schoolvlag, muziekbox en buitenspeelplaats.
Om al deze extra's voor uw kind/kinderen te kunnen blijven doen, vragen wij u om een vrijwillige bijdrage.

Mochten er ideeën of vragen zijn, dan zijn wij altijd bereid te luisteren en het in onze vergaderingen te bespreken. 
ovbergop@gmail.com

De oudervereniging bestaat momenteel uit de volgende ouders:

Oudervereniging  

Manuela Steins (voorzitter); Stein groep 7
Monique Prumpeler (penningmeester); Nienke groep 7
Monique Souren (secretaris); Senna groep 4, Quinn groep 2
Wendy Franssen; Elin groep 6, Nina groep 4
Jolanda van Wersch; Lara groep 6, Hanne groep 3
Caroline Smeets; Lene groep 7
Susanne Domen; Liene groep 6, Tijn groep 5
Martine Schoonbrood; Quinty groep 7, Yannick groep 6
Mary Reinartz; Merle groep 2
Bianca Rinkens; Jaimy groep 5, Youri groep 3
Suzanne Voncken; Thijs groep 6, Liz groep 4

Wij kijken uit naar uw bijdrage, zodat we voor álle leerlingen weer onvergetelijke activiteiten kunnen organiseren. Ook voor uw kind(eren). 

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!