Basisschool Bergop

Ouderpanel

 
Wat is een Ouderpanel?
Het Ouderpanel biedt onze school de mogelijkheid om op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een groep ouders (maximaal 12) over het onderwijs op school. Het is, naast de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad, een extra overlegvorm. Het Ouderpanel fungeert als klankbord voor de directie waarin ouders constructief kunnen meepraten over nieuwe plannen of hun mening kunnen geven over bepaalde onderwerpen/thema's.  

Hoe vaak vergadert het ouderpanel?
De leden van het ouderpanel komen 4 keer per schooljaar bij elkaar.  De data worden in onderling overleg vastgesteld. 
 
Waarom een Ouderpanel?
Door te werken met het Ouderpanel willen wij:
  • de betrokkenheid van ouders bij onze school en ons onderwijs, vergroten;
  • waar mogelijk komen tot verbeteringen van ons onderwijs;
  • verhelderen van keuzes die school maakt, heeft gemaakt of wil maken;
  • peilen wat er onder ouders leeft en hoe gedacht wordt over bepaalde onderwerpen/thema's.

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!