Basisschool Bergop

Bergop Voerendaal

Welkom bij de website voor de basisschool

Samen bergop, op weg naar iederS unieke toekomst. 

WAT MAAKT BASISSCHOOL bERGOP ZO BIJZONDER?
  
Basisschool Bergop gelegen in het mooie dorp Ubachsberg, gemeente Voerendaal, voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Bij aanvang van het schooljaar zijn 145 leerlingen gestart, verdeeld over 7 groepen. De groepen werken nauw met elkaar samen.
Vanuit Samen Bergop, op weg naar ieders unieke toekomst, vinden wij de volgende kernwaarden belangrijk:

                                  Kwaliteit - Vertrouwen - Ontdekken - Samen - Eigenaarschap

Verder uitwerking vindt u onder het kopje "Visie & Missie". 

Welbevinden staat bij ons bovenaan, wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier op onze school kan werken. Dat bereiken we als iedereen zich veilig voelt en goed kan samenwerken. We kijken naar de mogelijkheden en behoeften van het kind en passen ons onderwijs hier zoveel mogelijk op aan. We gaan in gesprek met kinderen om te kijken wat hen bezighoudt, zodat hun zelfvertrouwen en competentie groeit. Zij krijgen een actieve rol in de vormgeving van hun eigen leerproces, waarbij samenwerken een belangrijk onderdeel is. In goed wederzijds contact met ouders willen we als team een succes maken van de basisschooltijd van de kinderen.
 ONTDEKKEND LEREN 

Samen ontdekken van nieuwe dingen, zichzelf ontdekken wie ben ik en wil ik zijn, ontdekken van de eigen kwaliteiten.
Basiskwaliteit staat voorop, je bent op school om kennis op te doen. Maar wij als Bergop gaan een stapje verder. We vinden ontdekken, eigenaarschap en het opdoen van vaardigheden, eigen kwaliteiten ontdekken en toepassen net zo belangrijk.
 We vinden het belangrijk dat onze leerlingen vanuit thema's de wereld ontdekken. Met zo'n thema halen we de echte wereld naar binnen of gaan leerlingen juist de wereld in.
Zodat onze kinderen de wereld om hen heen en de wereld verder weg leren begrijpen en hierin kunnen participeren.  We willen de aangeboren nieuwsgierigheid gebruiken van de leerling en de onderzoeker wakker maken.

           EIGENAARSCHAP

We willen kinderen zelf (mede)verantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces door hen zelf meer regie te geven in hun leren. Daardoor zijn ze meer betrokken en gemotiveerd. Leerlingen stellen, met behulp van de leerkracht, eigen leerdoelen, plannen (deels) zelf hun schooltaken en maken hun ontwikkelingen zichtbaar. Ook leren de kinderen een grote mate van zelfstandigheid aan door deze manier van werken. 
       
      
 SAMEN
Onderwijs geven vanuit onderlinge verbondenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Samenwerken loopt als een rode draad door ons onderwijs. Kinderen leren mét en van elkaar. Ook de leerkrachten en onderwijsondersteuners wisselen kennis en vaardigheden uit om het onderwijs verder te ontwikkelen. Een voorwaarde voor de ontwikkeling van het kind is een goede samenwerking tussen school en ouders. Samen met ouders én het kind bepalen we op welke manier het kind het beste uit zichzelf kan halen.

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!