Basisschool Bergop

Het Pedagogisch Klimaat

Je hoort erbij!!

Dit vinden wij belangrijk op basisschool Bergop. We zorgen voor een veilig school - en werkklimaat waarin alle leerlingen, medewerkers en ouders zich sociaal, fysiek en psychisch veilig voelen. Welbevinden staat bij ons bovenaan, wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier op onze school kan werken. Dat bereiken we als iedereen zich veilig voelt en goed kan samenwerken. We kijken naar de mogelijkheden en behoeften van het kind en passen ons onderwijs hier zoveel mogelijk op aan. We gaan in gesprek met kinderen om te kijken wat hen bezighoudt, zodat hun zelfvertrouwen en competentie groeit. In de onderlinge samenwerking  en de samenwerking met en tussen kinderen, ouders en educatieve partners staat vertrouwen en verbinding centraal. Vertrouwen in jezelf en in een ander zorgt ervoor dat je je prettig en veilig voelt, dit resulteert in een veilig en positief leerklimaat, wat een voorwaarde voor leren is. We geven onderwijs vanuit onderlinge verbondenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen sta je sterk, samen kun je energie bundelen en veel voor elkaar krijgen. Samen ben je solidair en kun je die ander helpen op momenten dat het nodig is. Samen dragen wij zorg voor de omgeving waarin eenieder zich veilig kan ontwikkelen. 

Samen ontdekken van nieuwe dingen, zichzelf ontdekken wie ben ik en wil ik zijn, ontdekken van de eigen kwaliteiten. 
 

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!