Basisschool Bergop

Talent ateliers

                    

Donderdagmiddag staat bij de groepen 3 t/m 8 in het teken van onze talentateliers. 
Met deze middag willen we net iets extra's bieden waardoor onze kinderen de kans krijgen om hun talenten / kwaliteiten te ontdekken of verder te ontwikkelen.

Deze talentateliers vinden plaats op unitniveau, unit 3-5 en unit 6-8. De leerlingen gaan in kleine groepjes aan de slag en ontdekken waar ze blij van worden en waar ze energie van krijgen.  Waardoor kinderen in groep 8 gerichter een schoolkeuze voor het VO kunnen maken.

              De volgende ateliers komen aan bod: 
* Atelier techniek/ ICT: deze lessen worden verzorgd in samenwerking met Vista college Heerlen. Dit atelier levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op  de 4 deelgebieden van digitale geletterdheid (robotica, programmeren, coderen, mediawijsheid, ict basisvaardigheden) .
We bieden iedere donderdagmiddag workshops groepsdoorbroken aan. 
* Atelier kunst: in dit atelier komen verschillende facetten van beeldend vormgeven aan de orde. Samenwerking met Chantal Jorissen. 
Atelier muziek: deze lessen worden verzorgd in samenwerking met "Meer harmonie in de samenleving", muziekschool Kerkrade. 
* Atelier natuur & voeding; samen de natuur in en natuurlijk koken staat op het programma. 
Afwisselend zijn nog de ateliers pittige projecten, cijfers & raadsels, leesbevordering en drama. 

De leerlingen werken 3 weken aan 1 atelier. 

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!