Basisschool Bergop

Ons schoolconcept

Schoolconcept

Onze 5 kernwaarden

We werken volgens 5 kernwaarden, deze zijn uitgebreid beschreven onder het kopje "Visie & Missie". 

                             Thematisch werken            

De ochtenden staan in het teken van het primair proces, ze zijn bezig met de basisvakken taal en rekenen. Bij deze vakken profiteren ze van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht geeft middels het GRIMM model een effectieve korte instructie. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de instructie geleidelijk aan verschuift van de leerkracht naar de leerling, mits de leerling eraan toe is. Vervolgens verwerken zij het werk op het werkplein onder begeleiding van een onderwijsondersteuner.
                                                                                                                                                                              
De middagen staan in het teken van ontwikkelen tot wereldburger door vanuit thema's de wereld te ontdekken, te verbinden aan andere vakken. De school staat midden in een hechte kleine gemeenschap, we willen onze kinderen voorbereiden op de wereld verder weg.  Zodat onze kinderen de wereld om hen heen en de wereld verder weg leren begrijpen en hierin kunnen participeren. Er komen verscheidene thema's aan de orde. Opleiden tot kritische denkers, met elkaar samenwerken vraagt focus op de volgende kennisvakken: geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, Engels, techniek, cultuur/muziek. 

In de groepen 1,2 en 3 heet dit hoekenwerk, middels spel in hoeken krijgen zij een rijkelijk aanbod. De hoeken zijn zo ingericht dat het aantrekkelijk is voor het spelend en ontdekkend leren van kinderen uit alle 3 de groepen, de doelen vanuit alle groepen zijn zichtbaar.  Leerlingen van groep 1 -3 zullen een interessant onderwerp uitdiepen en aan de slag gaan met thematisch werken. Gedurende een periode zullen de leerlingen, groepsdoorbroken, zes tot acht weken rondom een thema werken. Ze gaan vanuit betrokken- en nieuwsgierigheid leren hoe ze antwoorden op hun vragen kunnen vinden en samen situaties uit de wereld om hen heen nabootsen.

Op themamuren verspreid door de school laten we zien wat de kinderen leren, maken en schrijven. Elk thema sluiten we altijd af met een presentatie voor de ouders of verzorgers, die trouwens altijd welkom zijn om tijdens de thema's te helpen.

                                          Workshops

We bieden iedere donderdagmiddag workshops groepsdoorbroken aan. 
Het aanbod is afwisselend; handvaardigheid, tekenen, muziek, techniek, ICT, koken, programmeren. Deze workshops worden gegeven door ouders, studenten of leerkrachten. 

We organiseren jaarlijks 6 cycli van ongeveer zes weken, een cyclus duurt van vakantie tot vakantie.  Dit schooljaar gaan we een samenwerking starten VISTA college, techniekstudenten komen op school samen met de leerkracht technieklessen verzorgen. 


 

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!