Basisschool Bergop

Ons schoolconcept

Schoolconcept

Onze 5 kernwaarden

We werken volgens onze 5 kernwaarden, deze zijn uitgebreid beschreven onder het kopje "Visie & Missie". 

                             Ontdekkend leren            

De ochtenden staan in het teken van het primair proces, ze zijn bezig met de basisvakken taal en rekenen. Bij deze vakken profiteren ze van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht geeft middels het GRRIM model een effectieve korte doelgerichte instructie.  Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de instructie geleidelijk aan verschuift van de leerkracht naar de leerling, mits de leerling eraan toe is. Vervolgens verwerken zij het werk op het werkplein onder begeleiding van een onderwijsondersteuner.
                                                                                                                                                                              
Basiskwaliteit staat voorop, je bent op school om kennis op te doen.
Maar wij als Bergop gaan een stapje verder. We vinden ontdekken, eigenaarschap en het opdoen van vaardigheden, eigen kwaliteiten ontdekken en toepassen net zo belangrijk. Ze ontdekken waar e blij van worden, waar ze energie van krijgen, kortom hun talenten. 
De middagen staan in het teken van ontwikkelen tot wereldburger door vanuit thema's de wereld te ontdekken, te verbinden aan andere vakken. Leerlingen leren zelf na te denken, zelf de wereld om zich heen te ervaren en ontdekken. Zo vergroten ze actief hun kennis. Binnen de thema's hebben de leerlingen ruimte voor eigen onderzoek. De school staat midden in een hechte kleine gemeenschap, we willen onze kinderen voorbereiden op de wereld verder weg.  Zodat onze kinderen de wereld om hen heen en de wereld verder weg leren begrijpen en hierin kunnen participeren. 

In de groepen 1 en 2 noemen we dit hoekenwerk, middels spel in hoeken krijgen zij een rijkelijk aanbod. De hoeken zijn zo ingericht dat het aantrekkelijk is voor het spelend en ontdekkend leren van kinderen uit alle 2 de groepen, de doelen vanuit alle groepen zijn zichtbaar.  Leerlingen van groep 1 -2 zullen een interessant onderwerp uitdiepen en aan de slag gaan met thematisch werken.  Ze gaan vanuit betrokken- en nieuwsgierigheid leren hoe ze antwoorden op hun vragen kunnen vinden en samen situaties uit de wereld om hen heen nabootsen.

Op themamuren verspreid door de school laten we zien wat de kinderen leren, maken en schrijven. Elk thema sluiten we altijd af met een presentatie voor de ouders of verzorgers, die trouwens altijd welkom zijn om tijdens de thema's te helpen.                                     


 

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!