Basisschool Bergop

Leerlingenraad

 


Wat is een leerlingenraad? 

Op onze school praten veel volwassenen over de school: het team, de medezeggenschapsraad, de ouders, de oudervereniging.  Ze willen allemaal dat de kinderen veel leren en het leuk hebben op onze school. We vinden het belangrijk om MET de kinderen te praten. 
 
De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Onderwerpen die samen met de kinderen worden besproken; Wat zijn de krachten en ontwikkelpunten van school? Hoe is de groepssfeer, wordt er gepest op school en wat kunnen we eraan doen (vast agendapunt)?  Meedenken en evalueren van ontwikkelingen die op school plaatsvinden? Gebruik en materialen schoolplein? Adviseren bij festiviteiten, denkend aan vieren, enz. 
 
De organisatie van de leerlingenraad

In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. Voordat de verkiezingen gehouden worden, geven de leerkrachten in de betrokken groepen een 'lesbrief leerlingenraad', waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd. In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.  Middels verkiezingen wordt het desbetreffende kind gekozen. In de klas wordt hier aandacht aan geschonken, ze zoeken zelf belangstelling middels een poster, enz. De leerlingenraad komt 6 x per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.


 

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!