Basisschool Bergop

Onze leerlingenraad

 
Onze leerlingenraad
 
 
 
Een aantal leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 vormt de leerlingenraad. 
In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden. In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.  Middels verkiezingen wordt het desbetreffende kind gekozen. In de klas wordt hier aandacht aan geschonken, ze zoeken zelf belangstelling middels een poster, enz. De leerlingenraad komt 6  keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 
De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. 

Onderwerpen die samen met de kinderen worden besproken;
* Wat zijn de krachten en ontwikkelpunten van school?
* Hoe is de groepssfeer, wordt er gepest op school en wat kunnen we eraan doen (vast agendapunt)?     
* Meedenken en evalueren over ontwikkelingen die op school plaatsvinden?
* Gebruik en materialen schoolplein?
* Adviseren bij festiviteiten, denkend aan vieren, enz. 
Het programma bestaat uit onderwerpen die de leerlingen graag verbeterd zouden willen zien. Leerlingen denken ook na over de duurzaamheid en de afspraken die nodig zijn om hun ideeën goed in te voeren.
De leerlingen kunnen uiteraard zelf ideeën inbrengen.

De school krijgt een intern functionerend orgaan dat mee kan beslissen in enkele, door leerkrachten of directie bepaalde, school- organisatiezaken. Dit bevordert de betrokkenheid van de leerlingen binnen de schoolorganisatie.

De leerlingen kunnen:
-         respect tonen voor school en omgeving
-         belangen herkennen in de groep of gemeenschap
-         initiatief tonen in zorgen voor de schoolomgeving
-         vragen stellen over problemen in gemeenschap en willen helpen
-         bijdrage leveren aan het onderhouden van de gemeenschap
-         zelf verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van problemen in de klas/het cluster
           en op school

 
 

 

 

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!