Basisschool Bergop

Team

De leerkrachten: 
Groep 1

Maandag t/m woensdag;
Mevr. Marianne Slangen

Donderdag en vrijdag;
Mevr. Amy van Schaijk

Groep 2

Maandag t/m vrijdag;
Mevr. Angeline Spekreijse

Groep 3/4

Maandag t/m vrijdag;
Mevr. Elvira Strijthagen

Groep 5/6

Maandag:
Mevr. Amy van Schaijk

Dinsdag t/m vrijdag;
Mevr. Marianna Willems

Groep 7/8

Maandag t/m vrijdag;
Mevr. Pia Habets

Maandag t/m vrijdag;
Dhr. Roel Huijnen ter ondersteuning
 

Coördinatoren en OOP( onderwijsondersteunend personeel)

Catechese communiekinderen:               Pastoor Pisters

Coördinatie ICT:                                            Mevr. Danielle Eggen

Coördinatie Cultuur:                                    Mevr. Angeline Spekreijse en

                                                                          Mevr   Marianne Slangen

Coördinatie VEBO (verkeerseducatie basisonderwijs):  Mevr. Danielle Eggen

Onderwijsondersteunend personeel:                                 Mevr. Ineke Kneip

Administratieve kracht:                                                          Mevr. Els Witsiers

Intern begeleider
De Intern Begeleider (IB-er) Danielle Eggen: danielle.eggen@innovo.nl coördineert de interne zorg, ondersteunt leerkrachten die leerlingen met extra zorg in de groep hebben. Incidenteel begeleidt ze leerlingen die extra zorg buiten de groep behoeven. Ook onderhoudt zij de contacten met externen omtrent de zorg en neemt zij deel aan de I.B.-vergaderingen.

Directie
Mevr. José Winckelmolen, directeur
Op het planbord in de directiekantoor hangt het aanwezigheid schema directie. Hierop staan tevens de aanspreekpunten die u kunt benaderen bij afwezigheid van de directie vermeld.

Mooie spreuken en quotes

Wacht niet op een mooie dag, maak er zelf een!