Basisschool Bergop

Team

De leerkrachten: 
 

Groep 1

Maandag t/m vrijdag;

Mevr. Marianne SlangenGroep 2

Maandag t/m vrijdag;

Mevr. Angeline Spekreijse

 

Groep 3/4

Maandag t/m vrijdag;

Mevr. Elvira Strijthagen

 

Groep 5/6

Maandag:

Mevr. Marion Stassen

Dinsdag tot en met vrijdag

Mevr. Marianna Willems

 

Groep 7/8

Maandag t/m vrijdag;

Mevr Amy van Schaijk

 

Coördinatoren en OOP( onderwijsondersteunend personeel)

Catechese communiekinderen:               Pastoor Pisters

Coördinatie ICT:                                            Mevr. Danielle Eggen

Coördinatie Cultuur:                                    Mevr. Angeline Spekreijse en

                                                                          Mevr   Marianne Slangen

Coördinatie VEBO (verkeerseducatie basisonderwijs):  Mevr. Danielle Eggen

Onderwijsondersteunend personeel:                                 Mevr. Ineke Kneip

Administratieve kracht:                                                          Mevr. Els Witsiers

Intern begeleider
De Intern Begeleider (IB-er) Danielle Eggen: danielle.eggen@innovo.nl coördineert de interne zorg, coached leerkrachten die leerlingen met extra zorg in de groep hebben. Incidenteel begeleidt ze leerlingen die extra zorg buiten de groep behoeven. Ook onderhoudt zij de contacten met externen omtrent de zorg en neemt zij deel aan de I.B.-vergaderingen.

Directie
Mevr. José Winckelmolen, directeur
Op het planbord in de directiekantoor hangt het aanwezigheidschema directie. Hierop staan tevens de aanspreekpunten die u kunt benaderen bij afwezigheid van de directie vermeld.

Spreuk van de maand:

Begin de dag met een zonnige lach!